Samenkomsten van Grace Communion International

Kerkdiensten van
Grace Communion International

Wekelijkse erediensten


De wekelijkse erediensten worden gebruikt om nader tot God te komen en hem te loven en te prijzen. Het doel is dat wij door ons gemeenschappelijk geloof één zullen zijn. Wij streven ernaar iedereen die onze dienst bijwoont, te sterken in de persoonlijke relatie met God. In de diensten is ruimte voor onderwijs, opbouw en aanbidding van God. (Hebreeën 10:24-25)

 

Hoe ziet onze samenkomst eruit?

In elke gemeente van onze kerk wordt tijdens een dienst aandacht besteedt aan:

  • Aanbidding
  • Leren in geloof
  • Ervaringen delen
  • Ruimte voor dialoog
  • Kopje koffie met iets lekkers
  • Er voor elkaar zijn
  • Elkaar sterken in geloof

Elke dienst bestaat uit een openingsgebed, mededelingen, stille tijd en een preek en bevat 6 tot 8 gezangen. Voor de gezangen maken wij gebruik van de opwekkingsliederen van de Stichting Opwekking.

Eens in de zoveel tijd wordt de preektijd ingevuld met een interactieve Bijbelstudie. Elk van onze 6 gemeenten hebben hun eigen behoeften. De volgorde van bijvoorbeeld gezangen en mededelingen kan dan ook per gemeente iets verschillen. 

Feestdagen
Hoogtepunten in de samenkomsten zijn de feestdagen. Het doel van die feesten is om God te prijzen voor zijn machtige daden van behoud en genade. De geboorte, het leven, zijn offer, de opstanding en hemelvaart van onze Heer Jezus Christus zijn feestmomenten. We komen samen om opgebouwd te worden in het geloof. Wij vieren het Avondmaal, Pasen(opstanding), Hemelvaart en Pinksteren en het Kerstfeest(geboorte van Christus)