Donaties aan Grace Communion/Bestuur Stichting GCI
Informatie over Algemene verordening Bescherming Persoonsgegevens per 25 mei 2018 (AVG)

Wilt u een schenking of donatie doen ter ondersteuning van onze kerk? Informatie treft u hieronder aan.

Hartelijk dank!

Ons IBAN-nummer is NL95 INGB 0001 9548 00. U kunt uw gift overmaken ten

name van Grace Communion International, Postbus 1505, 1300 BM Almere, 

Kamer van koophandel inschrijfnummer 50534963

Uw giften zijn in Nederland aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Wanneer U ons periodiek zou willen steunen, dan is dit mogelijk via een onderhandse akte, voor minimaal 5 jaar

Giften zijn welkom.De Stichting heeft een ANBI registratie.

Sinds 2014 heeft de belastingdienst de regels m.b.t. het aftrekken van Giften versoepeld.

Dit betekent dat uw vrijwillige bijdragen aan onze Kerk volledig aftrekbaar zijn van uw inkomen, wanneer u dat schriftelijk vastlegt voor een periode van minimaal vijf jaar. 

Dit houdt wel in dat u ook vijf jaar verplicht bent een bedrag ter hoogte van het vastgestelde bedrag over te maken aan de Kerk. Het voordeel voor u is dan, dat u deze gift voor 100% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Ofwel, de drempel van 1% op uw reguliere giften, is dan niet van toepassing op deze vastgelegde gift.

Voorheen was daar een officiële notariële acte voor nodig, maar tegenwoordig kan dat eenvoudiger. Onderaan dit artikel treft u de link aan om het formulier "Overeenkomst periodieke gift" te downloaden. Wanneer u dit formulier in tweevoud invult en aan ons toestuurt, dan ontvangt u van ons een getekend exemplaar retour. Daarmee kunt u aantonen dat u uw gift voor een periode van minimaal vijf jaar hebt vastgelegd, waarop deze gift 100% aftrekbaar is voor uw belastingaangifte.